Projekt pt. Mobilność ponadnarodowa na rzecz dzieci i młodzieży realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021r.

Głównym celem projektu jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych przez 44 osoby (33 K, 11 M), które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzą zajęcia z tymi osobami oraz zamieszkują na terenie całej Polski. Nabycie lub wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych natąpi poprzez wykorzystanie programów mobilności: wizyty studyjnej lub job shadowing.

 

 

Całkowity koszt projektu: 390 315,98 zł

w tym:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 378 606,50 zł

Wkład własny: 11 709,48 zł

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Harmonogram działań w projekcie:

 

1. Doradztwo zawodowe (1 grupa)

 

Data: 12.08.2021r.

Godzina: 8:00-20:00

Adres: Danielewskiego 8, 86-200 Chełmno

 

2. Doradztwo zawodowe (2 grupa)

 

Data: 27.08.2021r.

Godzina: 8:00-20:00

Adres: Zamkowa 5, 84-100 Puck

 

3. Wizyta studyjna (1 grupa)

 

Data 29.08-02.09.2021r.

Miejsce: Belluno, Włochy

 

4. Wizyta studyjna (2 grupa)

 

Data 12.09-16.09.2021r.

Miejsce: Belluno, Włochy

 

5. Doradztwo zawodowe (3 grupa)

 

Data: 01.10.2021r.

Godzina: 9:00-19:00

Adres: ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno

 

6. Doradztwo zawodowe (4 grupa)

 

Data: 04.10.2021r.

Godzina: 12:00-18:00

Adres: ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

 

7. Wizyta studyjna (3 grupa)

 

Data 18.10-21.10.2021r.

Miejsce: Belluno, Włochy

 

8. Job shadowing (1 grupa)

Data 18.10-23.10.2021r.

Miejsce: Belluno, Włochy oraz Feltre, Włochy

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www