Projekt pt. Mobilność ponadnarodowa na rzecz dzieci i młodzieży realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021r.

Głównym celem projektu jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych przez 44 osoby (33 K, 11 M), które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzą zajęcia z tymi osobami oraz zamieszkują na terenie całej Polski. Nabycie lub wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych natąpi poprzez wykorzystanie programów mobilności: wizyty studyjnej lub job shadowing.

 

 

Całkowity koszt projektu: 390 315,98 zł

w tym:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 378 606,50 zł

Wkład własny: 11 709,48 zł

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Harmonogram działań w projekcie:

 

1. Doradztwo zawodowe (1 grupa)

 

Data: 12.08.2021r.

Godzina: 8:00-20:00

Adres: Danielewskiego 8, 86-200 Chełmno

 

2. Doradztwo zawodowe (2 grupa)

 

Data: 27.08.2021r.

Godzina: 8:00-20:00

Adres: Zamkowa 5, 84-100 Puck

 

3. Wizyta studyjna (1 grupa)

 

Data: 29.08-02.09.2021r.

Godzina: 9:00-18:00

Miejsce: Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno
Via del Piave 5, 32100 Belluno, Włochy

 

4. Wizyta studyjna (2 grupa)

 

Data 12.09-16.09.2021r.

Godzina: 9:00-18:00

Miejsce: Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno
Via del Piave 5, 32100 Belluno, Włochy

 

5. Doradztwo zawodowe (3 grupa)

 

Data: 01.10.2021r.

Godzina: 9:00-19:00

Adres: ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno

 

6. Doradztwo zawodowe (4 grupa)

 

Data: 04.10.2021r.

Godzina: 12:00-18:00

Adres: ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

 

7. Wizyta studyjna (3 grupa)

 

Data 18.10-21.10.2021r.

Godzina: 9:00-18:00

Miejsce: Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno
Via del Piave 5, 32100 Belluno, Włochy

 

8. Job shadowing (1 grupa)

 

Data 18.10-23.10.2021r.

Godzina: 9:00-18:00

Miejsce: Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno
Via del Piave 5, 32100 Belluno, Włochy oraz Cooperativa Portaperta Via delle Fosse, 24C 32032 Feltre, Włochy

 

9. Doradztwo zawodowe (5 grupa)

 

Data: 22.10.2021r.

Godzina: 08:00-12:00

Adres: ul. Mikołaja Reja 19/5, 81-441 Gdynia

 

10. Job shadowing (2 grupa)

 

Data 15.11-20.11.2021r.

Godzina: 9:00-18:00

Miejsce: Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno
Via del Piave 5, 32100 Belluno, Włochy oraz Cooperativa Portaperta Via delle Fosse, 24C 32032 Feltre, Włochy

 

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www