W okresie od 1 lutego 2022 do 31 lipca 2023 organizowaliśmy projekt, w ramach partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie młodzieży, zatytułowany:

,,Critical thinking workshop as a support and protection tool for young people against the effects of hate speech and fake news."

W projekcie udział wzięły młode osoby z Polski, Hiszpanii Bułgarii i Węgier, które otrzymały wsparcie od osób pracujących z młodzieżą w zakresie świadomego obchodzenia się, przetwarzania, rozpoznawania i odczytywania informacji typu hejt, fake news, treści populistycznych i radykalnych oraz umiejętności odróżniania faktów od opinii.

 

 

Głównym celem projektu było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w innowacyjne narzędzia – kurs e-learningowy z krytycznego myślenia i scenariusze warsztatów dla młodzieży, dzięki którym zwiększyła się jakość ich pracy z młodzieżą oraz wiedza dotycząca tego jak wspierać młodzież w zakresie obchodzenia się z treściami populistycznymi, hejtem, fake news’ami i mową nienawiści.

 

 

Podczas projektu odbyły się 3 kluczowe, dla osiągnięcia założonych celów i wypracowania rezultatów, międzynarodowe spotkania projektowe. Ponadto w ramach wdrażania rezultatów odbyło się jedno spotkanie projektowe dla osób pracujących z młodzieżą, w celu przetestowania wytworzonego podczas projektu narzędzia w postaci platformy e-learningowej.

 

 

 

Wspierając krytyczne myślenie wśród młodych ludzi, działania zawarte w projekcie pomagały budować bardziej świadomych, odpowiedzialnych i otwartych na dialog obywateli.

 

Poniżej przestawiamy najważniejsze rezultaty projektu:

 


Platforma E-learningowa: https://elearning.fwirl.org.pl/login/ 

 

Strona internetowa projektu: https://www.fwirl.org.pl/ctw/ 

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www