W dniach 19-25 czerwca 2023 w Gdyni odbyła się wymiana młodzieży 'Critical Thinking - minding your mind'. W projekcie udział wzięły młode osoby z Polski, Włoch, Rumunii, Litwy i Bułgarii. 

 

Do głównych celów tej wymiany młodzieży należało rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, oceny informacji oraz rozumienia różnych punktów widzenia. Poprzez taką wymianę, uczestnicy mieli okazję do nauki i ćwiczeń umiejętności krytycznego myślenia w kontekście różnorodnych wyzwań społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych.

Wymiana ta obejmowała różne formy aktywności, takie jak debaty, warsztaty, symulacje, projekty grupowe oraz interakcje międzykulturowe. Dzięki temu uczestnicy mogli wykształcić zdolność do analizowania informacji, rozpoznawania manipulacji, rozumienia złożonych problemów i podejmowania racjonalnych decyzji.

 

Wspierając krytyczne myślenie wśród młodych ludzi, wymiana młodzieżowa pomagała budować bardziej świadomych, odpowiedzialnych i otwartych na dialog obywateli, co z kolei pozytywnie wpływa na społeczeństwo jako całość.

 

 

Poniżej prezentujemy materiały, które zostały stworzone przez uczestników podczas projektu:

 

MEMY

 

    

  

 

PRZEWODNIK PO KRYTYCZNYM MYŚLENIU

https://drive.google.com/file/d/1cLS5_VnwucRnv2Rt1hLG5RwBo9FaAyEZ/view?usp=sharing

 

ARTYKUŁ NA TEMAT PROGAMU ERASMUS+

https://drive.google.com/file/d/1zC6F4R_m5KToaxVQV_ZF16zfy2Ve8QhL/view?usp=drive_link

 

PODCAST

https://drive.google.com/file/d/17anNtENMHZ3-0PLxXepnkdCn5zT3aOF9/view?usp=drive_link

 

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www