Wymiana młodzieży 'Peacefully means effectively' została zorganizowana w Mielnie, w dniach 03.11 - 9.11.2022r. 

Uczestnikami projektu były młode osoby z Polski, Rumunii i Francji. Głównym celem naszego projektu było: zwiększenie wiedzy osób w nim uczestniczących na temat wartości Unii, możliwości, które mogą wykorzystać w obronie swoich praw oraz zwiększenie ich świadomości na temat ich mocy do zmiany decyzji podejmowanych przez Unię lub rządy krajowe.

Podczas projektu uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat wartości Unii Europejskiej, uświadomili sobie ich znaczenie dla polityki państw należących do Wspólnoty, poznali formy protestu powszechnie stosowane przez społeczeństwa, formy wpływu obywateli i ich realną skuteczność, uświadomili sobie, że ich głos nie jest bezwartościowy dla przedstawicieli najwyższych szczebli w państwie, a Unia Europejska nie jest organizacją głuchą na opinie obywateli.

 

Głównym rezultatem projektu był wzrost kompetencji i wiedzy na temat wartości Unii Europejskiej oraz form pokojowych protestów obywatelskich poprzez przygotowanie, nagranie i upowszechnianie krótkich filmów dotyczących różnych sytuacji łamania praw człowieka. Filmiki dostępne są pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1DvPmpYsh9MTA-boB9XZLjS7x5afW7Uw4/view?usp=sharing

 

Relacja fotograficzna z wymiany:

  

 

   

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www