W dniach 21-27.05.2022r. w Gdyni odbył się Training Course 'Critical Thinking - skills youth need'.

Uczestnicy pochodzili z Polski - Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego, Włoch - Comitato d'intesa, Rumuni - Puzzle OptimEast, Czech - Spolek ActiTmel oraz z Grecji - Horizons for Youth

 

 

 

Celem głównym projektu było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w kompetencje i narzędzia konieczne do wzmacniania u nich umiejętności krytycznego myślenia i wykorzystania ich do odbioru informacji w mediach, co przyczyni się do zapobiegania radykalizacji postaw młodych ludzi (zwłaszcza w Internecie) w tym wśród młodzieży z mniejszymi szansami.

Do celów szczegółowych projektu zaliczamy:

  • poznanie dobrych praktyk,
  • poszerzenie wiedzy osób pracujących z młodzieżą w zakresie wykorzystania internetu i portali społecznościowych przez młodzież,
  • zajmowanie się przyczynami braku krytycznego myślenia wśród młodzieży,
  • uświadomienie uczestnikom zagrożeń płynących z internetu i ich wpływie na młodych ludzi,
  • poznanie i wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia oraz umiejętności analitycznych,
  • usystematyzowanie wiedzy na temat społeczeństwa informacyjnego,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy osobami z krajów biorących udział w projekcie na temat podejścia społeczności i władzy do problemu radykalizacji informacji w internecie,
  • przeszkolenie uczestników w zakresie tworzenia wniosków wymiany młodzieży w programie Erasmus+, dzięki którym przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności młodzieży,
  • ułatwianie intensywnych kontaktów między osobami pracującymi z młodzieżą z różnych krajów,
  • przełamanie stereotypów i uprzedzeń pomiędzy uczestnikami projektu.

 

Materiał szkoleniowy wraz z odpisem dobrych praktyk w zakresie rozwoju umiejętności krytycznego myślenia wśród młodzieży oraz o kilku innych tematykach, znajdą Państwo pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1qc7KsiDA3V3-hXkgkqmlqj0sNMyzccDu?usp=sharing

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www