Projekt „Zagraj, aby dowiedzieć się więcej - Alternatywne metody edukacji formalnej i nieformalnej w oparciu o ruch i zabawę. Intensywne szkolenie dla nauczycieli" korzysta z dofinansowania o wartości 25 160 EUR otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu „Zagraj, aby dowiedzieć się więcej - Alternatywne metody edukacji formalnej i nieformalnej w oparciu o ruch i zabawę. Intensywne szkolenie dla nauczycieli" jest poszerzenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli o nowe, alternatywne formy edukacji formalnej i nieformalnej.

 

W dniach 28.02-04.03.2022r. w Mielnie odbyło się intensywne pięciodniowe szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski, które nosiło tytuł "Zagraj, aby dowiedzieć się więcej - Alternatywne metody edukacji formalnej i nieformalnej w oparciu o ruch i zabawę. Intensywne szkolenie dla nauczycieli". Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się dwukrotnie więcej osób niż ilość dostępnych miejsc.

 

Głównym celem projektu było poszerzenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli o nowe, alternatywne formy edukacji formalnej i nieformalnej. Uczestnicy w ramach szkolenia poznali nową, alternatywną metodę nauczania Play To Learn More (PTLM), w ramach której dzieci uczą się wszystkich przedmiotów opartych na programie nauczania poprzez zabawę, ruch i zmysły w zabawny, żywy i skuteczny sposób. Zajęcia prowadziły dwie trenerki z Islandii: Kristín Einarsdóttir i Sarah Jane Anthony.

 

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji. Projekt współfinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w wysokości 25160 EUR oraz ze środków krajowych o wartości 4440 EUR.Organizator projektu – Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego – jest organizacją pozarządową non-profit, której celem jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz inicjowanie współpracy między społecznościami.

 

Efekty szkolenia:

1) Grupa na Facebooku
2) Raport ewaluacyjny z przeprowadzonego szkolenia

3) Opis metody nauczania metodą PTLM

4) Prezentacje multimedialne Smartenglish: Smartenshlish Intro , Smartenglish Storytelling

 

 

 

 

 

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www