W północno-zachodniej części Polski, a dokładniej w Mielnie, w dniach 16-22.02.2022 odbyła się wymiana młodzieży 'Migration - think better, think critically'. W której udział wzięły osoby z Polski, Chorwacji, Litwy, Bułgarii oraz Grecji. Podczas 7-dniowej wymiany uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat krytycznego myślenia, migracji czy fake newsów. Wymiana odbywała się poprzez wzajemne uczenie się, wymianę doświadczeń i wiedzy, ćwiczenia grupowe, poparte prezentacjami przygotowanymi przez prowadzących jak i uczestników. Poprzez udział w dyskusjach, uczestnicy mogli wymienić swoje poglądy, sposoby rozwiązywania problemów oraz wzmocnić zdolności do współpracy w międzynarodowym zespole. W ramach projektu zostały także zrealizowane:

1) Spotkanie z pracownikiem Fundacji Ocalenie - było okazją dla uczestników, by posłuchać jak naprawdę wygląda praca z emigrantami i uchodźcami w Polsce.

2) Debata Oxfordzka - podczas, której uczestnicy mogli przedyskutować zarówno na tematy związane z migracją jak i fake newsami.

3) Wywiad z lokalną społecznością - dzięki wywiadom przeprowadzonym ze społecznością w Mielnie, uczestnicy mogli dowiedzieć się jak bardzo ludzie zaznajomieni są z tematem migracji, jakie mają stanowisko oraz czy sami działają na rzecz innych

4) Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście migracji oraz pobudzanie inicjatywy poprzez przygotowanie, nagranie i rozpowszechnianie krótkich filmów promujących krytyczne myślenie w dziedzinie migracji. Rezultaty pracy naszych uczestników mogą państwo zobaczyć pod następującymi linkami:

 

- https://youtu.be/pUEIpB48Jwc

- https://youtu.be/L0Ia1ci2lAI

- https://youtu.be/VFlrKzdZ4bc

- https://youtube.com/shorts/bMrxnjNQtlg?feature=share

- https://youtu.be/lgdRZO-8kGo

 

5) Tworzenie broszur informacyjnych na tematy związane z tematem projektu - poniżej mogą znaleźć państwo kilka z nich:

 

 

 

 

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www