W dniach 5-11.09.2021 w Gdyni odbyła się wymiana młodzieży "You can stop this! Youth against cyberbullying", w której udział wzięli uczestnicy z Polski, Gruzji, Hiszpanii i Grecji. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji w zakresie wartości tolerancji, problemu dyskryminacji, form cyberprzemocy i sposobów przeciwdziałania im poprzez przygotowanie, nagrywanie i rozpowszechnianie krótkich filmów na temat różnych aspektów cyberprzemocy, które znaleźć możecie pod linkami:

 

https://www.youtube.com/watch?v=CyffZBkNu2s&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=JG0YBxafaA0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=y48KhEGf5Mc&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=gLc-P9qNL48

https://youtu.be/DNwsKi8QmVc

https://youtu.be/6ZPD13oDyXY

 

Niektóre z celów szczegółowych to:
- zwiększenie wiedzy na temat przyczyn i konsekwencji cyberprzemocy,
- zrozumienie wartości europejskich w kontekście dyskryminacji i tolerancji,
- poznanie konsekwencji cyberprzemocy i sposobów radzenia sobie z nimi,
- rozwijanie kompetencji tworzenia krótkich filmów wideo nadających się do publikacji w mediach społecznościowych,
- zwiększenie umiejętności debatowania,
- poznanie interaktywnych narzędzi edukacyjnych,
- nawiązywanie dialogu międzykulturowego i międzyorganizacyjnego, tworzenie sieci kontaktów i przełamywanie
barier w komunikacji międzykulturowej,
- promowanie wśród młodzieży idei wolności, tolerancji, równości i poszanowania praw człowieka.
młodych ludzi.

 

Podczas projektu uczestnicy stworzyli także broszury informacyjne na temat cyberprzemocy:

 

 

 

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www