W dniach 19.06 - 25.06.2021 miała miejsce wymiana młodzieży, realizowana w ramach projektu Common values - our future.

Podczas 7-dniowej wymiany uczestnicy z Polski, Czech, Węgier, Malty oraz Litwy poszerzyli swoją wiedzę na temat:  wartości unijnych, możliwości jakie daje UE oraz zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania. Pokazanie młodzieży, jak być świadomymi uczestnikami jako Europejczycy oraz zwiększenie świadomości na tematy związane z UE. 

Wymiana odbywała się poprzez wzajemne uczenie się, wymianę doświadczeń i wiedzy, ćwiczenia grupowe, poparte prezentacjami przygotowanymi przez prowadzących jak i uczestników. Poprzez udział w dyskusjach, uczestnicy mogli wymienić swoje poglądy, sposoby rozwiązywania problemów oraz wzmocnić zdolności do współpracy w międzynarodowym zespole. W ramach projektu zostały także zrealizowane:


1) wizyta w Europejskim Centrum Solidarności

Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć na własne oczy żywy pomnik, przypominający o zwycięstwie Solidarności, w imię idei wolności, demokracji i solidarności.

2) wywiady z lokalną społeczności

Zostały przeprowadzone dialogi międzynarodowe poprzez uczestników, dzięki czemu zbudowali sieć kontaktów, a niektórym z nich udało się przełamać barierę językową.

3) tworzenie broszur edukacyjnych

Uczestnicy stworzyli broszury edukacyjne na temat "Jak zapobiec zagrożeniom Unii Europejskiej?", podczas trwania projektu. Każda z grup skupiła się na jednym zagrożeniu: terroryzm, kryzys uchodźczy, populizm, tendencje separatystyczne oraz zależność od dostawców źródeł energii). Przyczyniło się to do poszerzenia wiedzy na konkretne problemy, z jakimi boryka się UE.

4) debata Oxfordzka

Dzięki debacie uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda prawdziwa debata. Każda z grup wyrażała odmienną opinie, przez co uczestnicy konkurując ze sobą, mieli możliwość podzielenia się poglądami, sposobami rozwiązywania problemów czy doświadczeniem. 

5) filmiki

Uczestnicy nagrali filmiki na tematy poruszane w trakcie wymiany: wartości unijnych, korzyści i zagrożeń dla UE. Co wiązało się również z promowaniem pojęć takich jak: wolność, równość, tolerancja czy poszanowanie praw człowieka wśród młodzieży. Co również pozwoliło, przybliżyć się im do tematu projektu.

 

Materiały:

Filmiki na temat wartości UE:

https://youtu.be/yH1PbdvXkw8

https://youtu.be/YOjbfF-nc-o

https://youtu.be/Qt-TCwxloz0

https://youtu.be/iH0DUm6vck8

 

Broszury:

Separatist tendention

Refugee crisis

The EUs energy dependence

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www