W dniach 17.11-23.11.2019 w Gdyni odbyło się szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą na temat populizmu, mowy nienawiści, fake news'ów i hejtu w ramach projektu pt. "Pomyśl zanim powtórzysz i wyślesz dalej- Przeciwdziałanie populizmowi, mowie nienawiści i fake news" realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

W szkoleniu udział wzięło 24 liderów grup i osób pracujących z młodzieżą z Polski, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Rumuni i Grecji. Spotkali się oni aby wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i poznać metody w zakresie rozpoznawania treści populistycznych, fake news oraz aby zdobyć umiejętności, jak przeciwdziałać populizmowi, hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży. Szkolenie odbyło się w formie uczymy się od siebie nawzajem.

Na koniec szkolenia uczestnicy podzieleni na 4 międzynarodowe zespoły przeprowadziły warsztaty dla uczniów i nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Przeprowadzone zajęcia angażowały wszystkich uczniów w ich przebieg poprzez prace w grupach, dyskusje, burze mózgów, interaktywne gry.

W ramach projektu każdy z uczestników miał również za zadanie przeprowadzić warsztaty dla młodzieży w swoim kraju. W ten sposób powstał raport zawierający opisy przeprowadzonych warsztatów, scenariusze zajęć oraz materiały do nich, wskazówki w jaki sposób przeprowadzić efektywne zajęcia.

 

Upowszechnianie:

Raport z przeprowadzonych warsztatów wraz z scenariuszami zajęć

Materiały do zajęć:

Populizm

Mowa nienawiści

Fake news'y

Jak przeprowadzać warsztaty

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www