Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte we współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego  14 listopada organizuje debatę pn. „Bezpieczeństwo w sieci” skierowane głównie do studentów trójmiejskich uczelni i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie młodzieży, decydentów i ekspertów odbędzie się w Auli Biblioteki Głównej AMW przy ul. Śmidowicza 69  w Gdyni, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Podczas debaty prelegenci przedstawią szanse i zagrożenia jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu, rolę portali społecznościowych w komunikacji z decydentami oraz zjawisko hejtu i cyberprzestępczości. Młodzież, eksperci i decydenci wymienią się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami z perspektywy użytkownika i pomysłami, w jaki sposób można wykorzystać Internet do nawiązania stałego dialogu między uczestnikami debat.

Spotkanie realizowane będzie w ramach projektu „Cykl debat – bezpieczeństwo młodzieży we współczesnej Polsce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Przedsięwzięcie składa się z 5 jednodniowych debat, które odbywać się będą od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. w Auli Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W dyskusjach, oprócz młodzieży będą brać udział zaproszeni eksperci (m.in. pracownicy naukowi AMW) oraz przedstawiciele samorządu z Trójmiasta i gmin ościennych.

Głównym celem projektu jest zainicjowanie sieci współpracy między młodzieżą, ekspertami a decydentami w kształtowaniu polityki młodzieżowej w zakresie bezpieczeństwa. Podczas kolejnych debat poruszone zostaną następujące tematy: bezpieczeństwo w sieci (14.11.2016); poczucie bezpieczeństwa wśród młodych ludzi w związku z falą migracji w Europie (23.11.2016); lokalne bezpieczeństwo publiczne (06.12.2016); edukacja na rzecz bezpieczeństwa (13.12.2016); debata podsumowująca cały cykl  (12.01.2017).

Realizacja debat pozwoli na wymianę poglądów między uczestnikami na temat wielu aspektów bezpieczeństwa, rozpocznie dialog młodzieży z decydentami i zachęci do aktywnego włączenia studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w tworzenie polityki młodzieżowej.

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www