"OBYWATEL POWIATU WEJHEROWSKIEGO" - REALIZACJA W LATACH 2013-2014 PROJEKT REALIZOWANY BYŁ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. W RAMACH PROJEKTU NA TERENIE POWIATU WEJHEROWSKIEGO SPECJALIŚCI UDZIELALI MIESZKAŃCOM, ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, PRZEDSIEBIORSTWOM ORAZ J.S.T. BEZPŁATNYCH PORAD Z ZAKRESU:

- PRAWA

- FINANSÓW

- POZYSKIWANIA ZEWNETRZNYCH ŻRÓDEŁ FINANSOWANIA (W TYM Z FUNDUSZY UE).

STWORZONO TRZY PUNKTY KONSULTACYJNE, W KTÓRYCH DYŻUROWALI SPECJALIŚCI, PONADTO PORADY UDZIELANE BYŁY TELEFONICZNIE ORAZ ZA POŚREDNICTWEM SKYPE.

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www