Fundacja Wspierania
Inicjatyw Rozwoju Lokalnego

Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego jest organizacją pozarządową non-profit, która powstała aby wspierać rozwój lokalny i regionalny oraz inicjować współpracę między społecznościami.

 

Naszymi działaniami inicjujemy i wspieramy wszelkie przedsięwzięcia związane z szeroko pojętym rozwojem lokalnej społeczności.

 

Gorąca II debata młodzieżowa w ramach projektu Cykl debat – bezpieczeństwo młodzieży we współczesnej Polsce.

Debata „Poczucie bezpieczeństwa wśród młodych ludzi w związku z falą imigracji w Europie”, która odbyła się 23 listopada 2016r. w auli akademii Marynarki Wojennej w Gdyni okazała się niezwykle ciekawa tak dla uczestników debaty, jak i dla zaproszonych gości. W trakcie jej trwania (od 10.30 do 14.00) poruszone zostały tematy takie jak: handel ludźmi w kontekście mig...racji, uchodźctwo a migracja zarobkowa czy historia migracji ludności. Omówiony został wpływ młodych ludzi na kształtowanie się bezpieczeństwa w kraju oraz zapewnienia bezpieczeństwa przez państwo. Słuchacze wraz z ekspertami (m.in. dr Patrycja Bałdys, dr Michalina Petelska oraz dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska) wspólnie zastanawiali się jak pomóc uchodźcom, ale nie zachwiać poczucia bezpieczeństwa wśród młodych ludzi. Po prelekcjach studentek Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wystąpieniach ekspertów, rozgorzała się gorąca dyskusja. Zainteresowanie młodych ludzi było ogromne – na debatę przybyło ponad 150 osób.

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www