Fundacja Wspierania
Inicjatyw Rozwoju Lokalnego

Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego jest organizacją pozarządową non-profit, która powstała aby wspierać rozwój lokalny i regionalny oraz inicjować współpracę między społecznościami.

 

Naszymi działaniami inicjujemy i wspieramy wszelkie przedsięwzięcia związane z szeroko pojętym rozwojem lokalnej społeczności.

 

Sukces pierwszej debaty młodzieżowej w ramach projektu!

Ponad 130 uczniów szkół średnich i studentów z Trójmiasta i okolic pojawiło się na pierwszej debacie w ramach projektu Cykl debat- Bezpieczeństwo młodzieży we współczesnej Polsce. Debata pn. „Bezpieczeństwo w sieci” została zorganizowana przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni we współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego w ramach programu Erasmus+. Na spotkaniu oprócz młodzieży obecni byli decydenci – m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektor Instytutu Łączności Jerzy Żurek oraz eksperci – m.in. kierownik działu marketingu korporacyjnego C.Hartwig Gdynia S.A. Sabina Pająk. Debata odbyła się w Audytorium Biblioteki Głównej AMW przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni, w godzinach od 10.00 do 14.00.
Podczas debaty prelegenci przedstawili szanse i zagrożenia jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu, rolę portali społecznościowych w komunikacji z decydentami oraz zjawisko hejtu i cyberprzestępczości. Młodzież, eksperci i decydenci wymienili się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami z perspektywy użytkownika i pomysłami, w jaki sposób można wykorzystać Internet do nawiązania stałego dialogu między uczestnikami debat.

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www