Projekt pt. Mobilność ponadnarodowa na rzecz dzieci i młodzieży realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021r.

Głównym celem projektu jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych przez 44 osoby (33 K, 11 M), które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzą zajęcia z tymi osobami oraz zamieszkują na terenie całej Polski. Nabycie lub wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych natąpi poprzez wykorzystanie programów mobilności: wizyty studyjnej lub job shadowing.

 

Całkowity koszt projektu: 390 315,98 zł

w tym:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 378 606,50 zł

Wkład własny: 11 709,48 zł

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www